Proizvođači vina

Mura Mare
Podrum Dajić
Udruženje Južni Banat
Vinarija Simić

Proizvođači rakija

Ostali

* Novembar Vino Fest zadržava pravo izmene učesnika. Lista nije finalna i biće ažurirana do prvog dana festivala.